Oferty specjalne:

REGULAMIN
 I.    INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem Systemu Usług Hotelowych zwanym dalej "Systemem Rezerwacji" w portalu www.hotellodz.com.pl jest Comfortum Paweł Polka., z siedzibą w Łodzi, 90-102, przy ul. Piotrkowskiej 82.
Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu www.hotellodz.com.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a Comfortum Paweł Polka.


II.    DEFINICJE
Podane niżej pojęcia oznaczają:
1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie usług hotelowych w województwie łódzkim w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa).
2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca.


III.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. System Rezerwacji udostępniony jest przez Comfortum Paweł Polka, z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-102), przy ulicy Piotrkowskiej 82, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 68636.
2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.


IV.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację oraz złożenia rezerwacji na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
4. Zabrania się wszelkich prób łamania zabezpieczeń serwisu oraz prób włamania na konta poszczególnych użytkowników.
5. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.


V.    OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Comfortum zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji.
2. Comfortum nie gwarantuje, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System.
3. Comfortum nie odpowiada za treści, opisy, fotografie i prezentowane oferty obiektów zamieszczone na stronie www.hotellodz.com.pl.
4. Comfortum współpracuje z wymienionymi obiektami, jednakże nie jest stroną umowy o usługach turystycznych. Umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem i obiektem noclegowym. COMFORTUM jest narzędziem komunikacyjnym łączącym Klienta i obiekt noclegowy.


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.